X
X
Back to the top
X

Älgträning

Träna din hund på älg hos oss

Den 9 november 2015 öppnade Almunge hundträningsanläggning landets första älghägn för test- och hundträning. Syftet är att prägla hundar och arbeta med hundens ståndegenskaper. Det ger goda möjligheter att bygga självförtroende och rehabilitera hundar som blivit sparkade eller slutat skälla på älgar av olika anledningar. Alla hundar är välkomna!

Testverksamheten är öppen året runt. Testerna leds av ansvariga instruktörer från Almunge hundcenter.

Djurskydd

Älgarna som används under testerna är uppfödda i fångenskap och vana med människor och hundar. Älgarna kommer aldrig i direktkontakt med hundarna utan vistas i ett tillfälligt testhägn under bestämda tider med hundar och människor på utsidan. Älgarna visar inga tecken på stress utan enbart nyfikenhet och stimulans.
Anläggningens ansvariga zoolog och veterinär medverkar vid vissa tester för att säkerställa ett gott allmäntillstånd hos älgarna.

Testverksamheten på Älg i Almunge är godkänd av Länsstyrelsen.

oversiktälg
”Ärligt,  jag trodde inte en sekund på idén att träna älghundar på älgar i ett litet hägn när jag kom till hundträningsfolket i Almunge igår. Men när jag sett hur min hund Orka jobbade, hur snabbt hon accepterade de helt annorlunda och – ur jakthundens synvinkel – helt rubbade omständigheterna, har jag ändrat mig.
Min hund är en av de allra första som fått testa. Vana vid närgångna hundar var de unga älgarna definitivt inte. Ändå var hela grejen klockren. Som präglingsträning kan det helt säkert fungera. Som grundläggande prägling och för att rikta in en ung hunds intresse åt rätt håll och bort från annan vittring. Belöningen blir ju gigantisk, älgarna står!
Man kan ju tycka att det där med att en hund jagar vilt som står på andra sidan ett staket är löjligt. Den tanken hade jag innan jag testade. Men jag tror inte att hunden bryr sig om det. I alla fall inte min jämte. Visst, i en minut verkade hon förvirrad över omständigheterna, men sedan jobbade hon som hon gör i skogen, med älgar som inte ens vet att det finns något som heter hägn. Ja, ja, vi får se, hur som helst finns chansen snart för den som vill, att styra in sin unga älghund eller att rehabilitera hunden som kanske blivit sparkad eller av andra skäl slutat skälla älg.” // Peter Ekeström

Om älgen

Älgar (Alces) är ett släkte partåiga hovdjur och de största nu levande hjortdjuren. Populationerna listades fram till mitten av 2000-talet som en art med varierande antal underarter. Efter flera fylogenetiska studier delas taxonet av de uppdaterade publikationerna i två arter, europeisk älg (Alces alces) och amerikansk älg (Alces americanus).

Älgar förekommer i norra Europa, Asien, och Nordamerika. Utöver sin storlek känns älgar igen på den hos hanarna stora flertaggade kronan. De förekommer vanligtvis i löv- och blandskog i tempererat till subarktiskt klimat. Älgar har haft ett mycket större globalt utbredningsområde men jakt och annan mänsklig aktivitet har reducerat populationen genom historien. Arterna lever av växtdelar, som blad och vattenväxter. Till skillnad från de flesta hjortdjuren så lever älgar till största delen ensamma. De är dagaktiva och förflyttar sig stora sträckor per dygn. Älgar är oftast sävliga och rör sig långsamt men kan vid fara förflytta sig mycket snabbt och också uppvisa aggressivitet. De parar sig om hösten då hanar kämpar om specifika kor. Älgar ses som viktiga jaktvilt på många platser runt om i världen.

Som hos andra hjortdjur (med undantag för renen) är det endast handjuret som bär horn. Hornen börjar som små bastklädda rosenstockar hos älgkalven på hösten det första levnadsåret, som kan urskiljas som små bulor bakom ögonen. Vid 2 års ålder anlägger tjuren ofta enkla spetsar till horn, så kallat ”cykelstyre”. Vanligen är tjurens horn som störst vid mellan 6 och 12 års ålder, då benämns tjuren ”kapital”, varefter de sedan går på retur, då hornen minskar i storlek och taggantal. Älgens horn finns i två typer, stång- eller grenhorn(cervina horn) och skovelhorn (palmata horn). De senare kan spänna över nästan två meter. Älgtjurar med cervina horn är vanligast i södra Sverige, medan skovelhorn är vanligare i norra Sverige.

Älg

(C) Almunge hundcenter 2020