Eftersökskurs 19/2-21/2(Fulltecknad) och 5/3-7/3 (platser kvar)

Vi har lagt till en dag så att vi hinner jobba mer med hundarna.

Om covid-19 situasjonen till låter detta. Vi följer de rekommenationer från folkhälsomyndigheten.

Längd:
Vi inleder med teori och varvar sedan praktiskt och teoretiskt under två dagar.

Krav:
Innan kursstart ha genomfört Jägareförbundets Webbutbildning.

Eftersöksutbildning – teori – Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Syfte:
Ge deltagaren en gedigen och trygg grund att stå på när det blir dags för skarpa eftersök.

Kursmål:
Efter avslutat utbildning ha goda kunskaper och färdigheter i:

 • Hur eftersöket planeras och bör utföras.

 • Arbetet på/omkring skott- och olycksplatser.

 • Vad ni hittar på plats och vad ni har för nytta utav det.

 • Att läsa er hund och förstå hur ni ska jobba med den för att få ett så effektivt eftersöksarbete som möjligt.

 • Att förstå/tillämpa individuell (ID) spårning.

 • Att använda en urvalsbana med doftmarkeringar.

 • Hur vilt uppför sig vid olika skador (anatomi).

 • Okonventionellt eftersöksskytte.

 • Att känna ert vapen och förstå innebörden med rätt “eftersöksammunition”.

 • Eftersöksjuridik och säkerhet.

 • Rätt utrustning för eftersök.

 • Trafikeftersök.

 • Pris 3495:-