X
X
Back to the top
X

Grävlingsträning

Träna din hund på grävling

Provgrytet i Almunge ägs och drivs av Almunge Hundcenter och är öppet för alla grythundar oavsett ras. Du behöver inte vara medlem i någon hundklubb för att träna.

Men för att starta på grytprov så krävs medlemskap i taxklubben eller grythundsklubben.

Hundklubbar är välkomna att hyra anläggningen med egna tränare/ domare alternativt att Almunge hundcenter ordnar med behöriga tränare/ domare.

Almunges provgryt och grytverksamhet är godkänd av SKK.

Schema

Nedan finns ett schema för säsongen med datum över verksamheten där det går att boka på fasta datum.

Datum grytträningar i Almunge 2021:
På hundens dag den 1 maj start kl 10:00 Vecka 17
Söndag   9 Maj  10:00 Vecka 18
Söndag   16 Maj  10:00 Vecka 19
Söndag    23 Maj  10:00 Vecka 20
Söndag    30 Maj  10:00 Vecka 21
PROV Söndag 6 Juni    Vecka 22
Söndag   13 juni  10:00 Vecka 23
Söndag   20 juni   10:00 Vecka 24
Söndag   4 juli   10:00 Vecka 26
PROV Söndag 11 Juli     Vecka 27
Söndag   18 juli   10:00  Vecka 28
Sommar uppehåll!  Veckorna 29-31
Söndag  15 Augusti 10:00 Vecka 32
Söndag  22 Augusti 10:00 Vecka 33
PROV     Söndag 29 Augusti Vecka 34
Söndag   5 September 10:00 Vecka 35
Söndag   12 September 10:00 Vecka 36
Söndag 19 September 10:00 Vecka 37
PROV     Lördag 25 September Vecka 38

Bokning för träning görs med sms till Kalle på 070 443 12 30 eller mail gryt@mortaros.se platsen är bokad efter du fått ett bekräftelsemeddelande och betalt.

Pris: 200kr/hund. betalas på Swish 070 443 12 30

Är ni en grupp med minst 5 hundar på träning går det att välja datum lite mer fritt.
Kontakta Kalle så försöker vi ordna en dag som passar er.

Datum grytprov i Almunge 2021:

(Arrangeras av Upplands Tax Klubb)
Söndag 6 juni    9:00
Söndag 11 juli     9:00
Söndag 29 augusti      9:00
Lördag 25 september 9:00

Grytanlagsprov                                 350 kr
Karaktärsprov (gäller bara tax)         350 kr
Apporteringsprov                              200 kr

Upplands Taxklubb pg 25 01 73 -2 eller Swish 123 056 30 98
Information och anmälningar till:
Kalle Westerberg på  gryt@mortaros.se   tele 070-443 12 30

Gruppbokning

Hundklubbar, valpkullar, kompisgäng och liknande kan höra av sig till Jimmy Gustavsson på 070 672 70 11 eller Kalle Westerberg på 070 443 12 30  för skräddarsydda upplägg. Vi kan erbjuda grytträning i kombination med mat och boende samt övrig träning på vildsvin, älg och björn. Vi är flexibla med datum och upplägg.

Verksamheten är godkänd av Länsstyrelsen i Uppsala.
Grytet är inmätt och godkänt för träning och prov av behöriga domare.

Almunge hundcenter har idag ett bra samarbete med Upplands Taxklubb och välkomnar fler hundklubbar att nyttja vår fina grytanläggning.
Mer info om Upplands Taxklubb och deras verksamhet går att läsa här

Om grävlingen

Grävling eller europeisk grävling (Meles meles) är ett rovdjur som tillhör familjen mårddjur och som förekommer i Eurasien. Europeisk grävling är en av tre arter i släktet Meles.

En vuxen grävling är 75–98 centimeter lång (varav svansen utgör cirka 15 centimeter). Hanarna väger 9,1–16,7 kilo och honor väger 6,5–13,9 kilo. Pälsen är på undersidan svart och ovanpå silvergrå. Under pälsen har huden en rosa färg. Ansiktet är vitt och har på bägge sidorna en bred svart rand som går från nosen till öronen. Extremiteterna och svansen är jämfört med övriga kroppen korta.

Grävlingen bor i gryt vars underjordiska gångsystem kan ha flera våningsplan, ha en diameter på 60 meter och bestå av 300 meter tunnlar och rum.] De största rapporterade gryten är funna i Storbritannien och är upp till 880 meter långa. Bohålan brukar ligga så djupt att den är frostfri, flera meter under markytan. Beroende på grytets storlek finns olika många gångar in och ut ur grytet. Ett gryt används under årtionden och kanske till och med århundraden. Grävlingarna underhåller bebodda gryt fortlöpande, och nya gångar och rum grävs. Grävlingsgryt förekommer i olika storlekar, beroende på hur gamla gryten är och vilka förutsättningar grytet har för att byggas ut, samt vilken täthet den lokala grävlingstammen har. Utanför grytet har grävlingen platser för solbad och lek. Vanligen använder individerna fasta vandringsleder under natten.

Grävlingsgryt anläggs ofta i sluttningar och kullar i dränerad mark. Det är inte ovanligt att gryt anläggs i kolbottnar, stentippar, jordkällare och under övergivna hus. Intill gräver grävlingen gärna prydliga latringropar.

I ett gryt bor oftast flera grävlingsfamiljer. Gruppen består i genomsnitt av 6 individer, men upp till 23 individer i samma gryt har observerats. Nyfödda honor stannar mest i grytet och gräver egna rum. I grytet finns alltid ett par som är dominant. De lever hela livet ihop, men andra honor parar sig också med hannen. Äldre hannar stannar inte med det dominanta paret.

Grävling

(C) Almunge hundcenter 2020