X
X
Back to the top
X

Slakta och stycka

Lär dig slakt och styckning med oss

Vill du lära dig slakta och stycka ditt eller ditt jaktlags vilt? Skogen erbjuder oss en fantastisk resurs som måste tas tillvara på bästa sätt!

Vi vill lära dig hela hanteringen från skottet i skogen till att använda samtliga kött detaljer på ett djur på bästa tänkbara sätt. Allt är inte grytbitar och färs! Vi erbjuder minst 2-3 timmars utbildning i Almunge viltslakteri.

Kursen innehåller följande:

• Efter skottet, hur gör man då?
• Hygienaspekter i skogen och slakteriet
• Hur tar man trikinprov och varför?
• Genomgång av styckning i teorin
• Vilken utrustning behöver man?
• Praktisk förevisning av anatomisk styckning
• Stycka praktiskt på egen hand
• Paketering och märkning samt hållbarhet av viltkött
• Vad kan man göra av de olika styckdetaljerna?

Upplägg

Kursen innehåller teori, förevisning och praktik där vi tillsammans styckar ett eller flera vilt från Almunges skogar.

Datum

Vi håller styckkurser varje vecka så kontakta Jimmy på 070-6727011 för att höra om nästa datum.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Om att stycka

Den rådande tekniken är anatomisk styckning vilket innebär att de olika muskelgrupperna (läs köttet) tas fram utefter sina hinnor. I praktiken arbetar styckaren med att följa de olika hinnorna med sin kniv, därigenom skapas enhetligt lika stekar med få skador på muskelns hinna, en hinna som även behåller köttets vätskenivå. Att stycka anatomiskt innebär inte att styckaren följer hinnor hela tiden, ibland måste detta frångås men prioriteringen ser alltid ut på detta sätt:

  1. Följ musklernas hinnor
  2. Följ skelettet (läs ben)
  3. Skär rakt igenom kött

Såväl lamm som nöt och gris har samma anatomiska uppbyggnad vilket innebär att styckaren kan ta fram en rostbiff ur samtliga tre djurslag. Däremot har tradition och konsumenternas köpvanor styrt på vilket sätt djuren ska styckas – men i grund och botten finns det fler likheter än skillnader mellan djurslagens anatomi.

En duktig styckare arbetar metodiskt, har få snitt i styckningsdetaljerna vilket får dem att behålla vätskehalten och därmed sin vikt, detaljerna ska se likvärdiga ut. Skelettet som detaljerna benas ut ifrån ska vara rena från kött och lysa starkt vita.

Stycka

(C) Almunge hundcenter 2020