X
X
Back to the top
X

Utbildningsjakt

Praktisk utbildningsjakt för nya jägare

Många jägare, både nya och gamla, går omkring och tänker på hur lite man egentligen vet om jakt. Man är osäker på många saker som Jägarexamen aldrig riktigt gav svar på. Kanske är det så att du glömt mycket för det va så länge sedan du jagade eller tog examen? Kanske blev det aldrig något mer efter examen av olika anledningar eller så har du helt nyligen tagit examen och vill komma igång med jakten? Osäkerheten kring hur en jakt går till och hur man själv skall bete sig på en jakt är utbredd. Att ha en Jägarexamen innebär inte automatiskt att man känner sig säker på hur jakt faktiskt går till. Vi vill hjälpa till genom att erbjuda en dag där vi faktiskt tar med dig på jakt.

Vi anordnar därför en jakt i ett jakthägn i Almunge där vi jagar dovhjort. Du kommer få chansen att tillsammans med erfarna guider vara med på en drevjakt. På jakten kommer vi även gå igenom den otroligt viktiga säkerhetsaspekten som alltid måste komma i första hand när jakt bedrivs. Under åren har vi lärt oss en hel del nyttiga tips som inte skall underskattas och dessa vill vi gärna dela med oss av. En jägares utrustning vill vi tillsammans med dig titta närmare på. Vad bör man som jägare ha och vad kan man införskaffa senare? Här delar vi med oss av högst personliga men väldigt väl underbyggda slutsatser. Observera dock att tonvikten denna dag inte ligger på det teoretiska utan på verklig jaktpraktik. Ifall du saknar ett eget vapen kommer lämpligt vapen av klass 1 typ finnas tillgängligt för utlåning. Innan jakten börjar kommer vi även assistera dig i att skjuta in ditt gevär/ kikarsikte.

Många jägare är osäkra hur man verkligen passar ett djur i skogen och än mer hur man sedan slaktar sitt djur. Detta vill vi att du efter denna dag skall ha en grundläggande praktisk erfarenhet av. Tanken är att du skall skjuta din egen hjort och få ditt egenskjutna kött. Det är en underbar känsla vi gärna ser att fler lär sig uppskatta. Efter jakten samlas vi åter och har en genomgång av dagen.  Du kommer efter denna dag ha en helt annan erfarenhet av praktisk jakt samt med stor säkerhet ha skjutit ditt egna vilt att fylla frysen med.

Datum: Vi är flexibla med datum. Hör av er med önskemål om datum så ska vi försöka ordna det!

Alternativ 1: Pris 4995 kr inkl moms
Alternativ 2: Pris 1500 kr inkl moms

Alternativ 3: Pris 6995 kr inkl moms

För bokning maila lucas@almungehundcenter.se

Detta ingår i alternativ 1:
1 dags utbildningsjakt
Skjuta 1 st dovhjorts kalv eller 1 vildsvin (årsgris)
Allt kött från din hjortkalv/vildsvin
Slakt och styckkurs

Detta ingår i alternativ 2:
1 dags utbildningsjakt
Skjuta 1 st dovhjorts kalv eller 1 vildsvin (årsgris) på 4-5 personer.
(Alltså endast ett djur skjuts under jakten.)
Slakt och styckkurs

Detta ingår i alternativ 3:
1 dags utbildningsjakt
Skjuta 1 st dovspets
Allt kött från din dovspets
Slakt och styckkurs

OBS! Vi garanterar varje jägare flera skottchanser. Om ni inte lyckas skjuta er kalv/vildsvin under dagen kommer inte några pengar betalas tillbaka.

Varje månad håller vi utbildningsjakter i Almunge. Året runt! Vi är väldigt flexibla och ordnar en kurs när det passar dig. 1-10 personer. Maila på lucas@almungehundcenter.se  för mer info och bokning.

Om jakt

Avsikten med jakt är varierande – för att få föda, rekreation, päls och läderprodukter, troféer eller för att förebygga skadedjursskador och olägenheter på grödor, djur och annan egendom, även för att motverka negativ påverkan av främmande arter, samt hindra smittspridning. Även påverkan på fåglars bon och reden samt fångst för till exempel märkning betraktas som jakt. Vanligtvis avses jakt i enlighet med rådande jaktlagar, i motsats till tjuvjakt, som är förföljande och dödande av djur utanför lagens råmärken. Jakt är även ett viktigt element i viltvårdande syfte: att begränsa vissa populationer för att balansera det ekologiska samspelet.

Ursprungligen hade jakten till syfte att förse människan med mat och material till kläder och skor. I jägar- och samlarkulturervarierar jaktmetoderna stort beroende på terräng, bytesdjur, samt teknologiska och kulturella faktorer. Jaktvapnen sträcker sig från relativt enkla som käppar och stenar till mer specialiserade som till exempel bumerang och blåsrör. Hundar tränades sannolikt för jakt under neolitisk tid; hästen började användas till jakt under andra årtusendet f.Kr. När jordbruket utvecklades började man även jaga för att skydda sina grödor och hjordar.

Där folk jagade för köttet och material försökte man fälla så många byten som möjligt med så liten ansträngning som möjligt, men i samband med nöjesjakten utvecklades en uppförandekod. I samband med nöjesjakt begränsade man sig på olika sätt för att ge bytet en chans att komma undan och minska bytets lidande. I uppförandekoden ingick att spåra och avliva skadat vilt och att inte vänta på bytet vid vattenhål eller saltstenar. När gevär började användas som jaktvapen kunde jägarna döda många fler djur mycket snabbare än tidigare. Med tiden utvecklades i de flesta länder lagar eller oskrivna regler som förbjöd jakt med alltför effektiva eldvapen som till exempel repetergevär.

Hunters eduction

(C) Almunge hundcenter 2020